Nabór na stanowisko wychowawcy

Zarząd Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy placówek wsparcia dziennego.

Miejsce wykonywania zadań:
Placówka Wsparcia Dziennego w Bydlinie (2 dni)
Placówka Wsparcia Dziennego w Ryczówku (3 dni)

Wymagania niezbędne do wykonywania zadań:
1. Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub,
2. Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub
3. Co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
Z zastrzeżeniem, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi udokumentować, iż posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w pracy w placówce wsparcia dziennego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) i list motywacyjny,
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu,
4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona.
Dokumenty należy złożyć w siedzibie placówki wsparcia dziennego w Kluczach – sala 110 w Szkole Podstawowej w terminie do 30 marca 2017 r. – do godz. 16.00

Następna strona »

Akademia Skrzatów na Leśnej

W Jaroszowcu trwają zajęcia dla dzieci do lat 4 w ramach projektu „Akademia Skrzatów na Leśnej” programu Na dobry początek współfinansowanego przez Fundację BGK i realizowanego przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze. Projekt wzbogaca ofertę programową powstałego w styczniu br Klubu Dziecięcego „Leśne Skrzaty”.

Są tu organizowane zajęcia ogólnorozwojowe metodą aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss oraz KLANZY, a także kreatywne działania twórcze rozmaitymi technikami plastycznymi.

Prowadzone są również zajęcia logopedyczne – ćwiczenia rozwijające komunikację u dzieci oraz wspomagające prawidłowy rozwój mowy.

Projekt trwać będzie do 30 czerwca.

17240492_1453603454711391_1461073090334382090_o 17350035_1453605314711205_5691936191243174688_o 17358551_1453604491377954_1417765107276164194_o 17358934_1453603878044682_2935355015693861503_o 17359005_1453602964711440_5852236141183564918_o 17359095_1453604288044641_7039235036004329503_o 17359167_1453604378044632_1262246798967558312_o 17359183_1453603238044746_1233700614863141319_o 17359306_1453605501377853_8414749041459405354_o 17390485_1453604911377912_1826480133357200713_o 17390547_1453603184711418_9030469802770790456_o 17390735_1453603344711402_3725768724419447417_o

Następna strona »

Gala Działaj Lokalnie

W miniony piątek 03. marca odbyła się Gala Działaj Lokalnie, która miała na celu podsumowanie IX edycji programu Działaj Lokalnie na terenie 4 gmin objętych przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze.
Była to okazja do spotkania wszystkich Dotowanych w konkursie Działaj Lokalnie oraz podsumowania działań zrealizowanych w ramach 20 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu.

17021673_1430457200359350_2207676129100104996_n17098189_1430457143692689_4048598689170374327_n

Podczas Gali na ręce włodarzy: Sekretarza Gminy Klucze Daniela Hickiewicza oraz Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego złożono podziękowanie za zaangażowanie, wielką ofiarność, szerzenie dobrych praktyk współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową oraz wyzwalanie społecznej energii wśród mieszkańców obu Gmin oraz wieloletnie wspieranie działalności Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze.

17155451_1430459747025762_375083774643534867_n
W części oficjalnej spotkania zostały zaprezentowane wszystkie projekty realizowane w ramach programu, nastąpiło również oficjalne rozstrzygnięcie konkursu „Opowiedz…”.
W kategorii CZŁOWIEK – zwycięski okazał się film zatytułowany „Zdrowy ruch- radosny duch 2” stworzony przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji gminy Bolesław.
W kategorii MIEJSCE – spośród dwóch zgłoszonych filmów wygrał film pt. „Niepełnosprawni pełnosprawni w wędkowaniu” zrealizowany przez Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie Biała Przemsza w Kluczach
W kategorii MOTYW – nagrodę otrzymał film „Wszystko po krakowsku!” nakręcony przez grupę nieformalną – Koło Gospodyń Wiejskich w Rodakach.

17039201_1430456810359389_7617528737459820480_o

Pracowniczki Ośrodka Działaj Lokalnie w Kluczach uhonorowały również najlepszych realizatorów projektów, w następujących kategoriach:
– za wzorową realizację projektu „Szlakiem zabytków, miejsc pamięci i pomników przyrody na terenie gminy Bolesław” dla Grupy Nieformalnej Nauczycieli – Turystycznie O(d)znaczamy
– za najszerszą promocję dla grupy nieformalnej KINOMANIACY realizującej projekt „Akcja kino”
– za popularyzowanie wolontariatu dla Stowarzyszenia „Otwarci” z Bydlina realizującego projekt „Jurajskie Lato z Nordic Walking i Bieganiem”
– za zaangażowanie największej ilości odbiorców dla grupy nieformalnej DziałaMY z gminy Bolesław realizującej projekt „Heca na dwanaście fajerek”
– za zaangażowanie największej ilości środków finansowych dla OSP z Bolesławia realizującego projekt „STRAŻ – Historia, która łączy pokolenia!”
– za pierwsze kroki w tworzeniu i realizowaniu projektów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Golczowicach oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Kwaśniowie Dolnym

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim dotowanym!

Na zakończenie zagrał dla nas zespół Merkaba wprowadzając naszych gości w magiczny klimat.

17021757_1430459523692451_8189408097217308178_n

Dziękujemy, że wspólnie z nami wyzwalacie społeczną energię!

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze składa serdecznie podziękowania Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kluczach za użyczenie sali na Galę oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Rodakach, Kołu Gospodyń Wiejskich w Golczowicach, Kołu Gospodyń Wiejskich „Źródełko” z Kolbarku oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Bogucina Dużego za przygotowanie poczęstunku.

17155189_1430459737025763_3646184410931882230_n

Następna strona »

W karnawale same bale

W ciągu ostatnich tygodni animatorki z Tęczowy Świat – Animacje dziecięce prowadzonego przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, w ramach współpracy, odwiedziły przedszkola i szkoły w Gminie Klucze.

Odwiedziłyśmy:
Szkołę Podstawową w Kluczach
Przedszkole w Jaroszowcu
Klub Dziecięcy Leśne Skrzaty w Jaroszowcu
Przedszkole w Kwaśniowie Dolnym
Szkołę Podstawową w Ryczówku
Przedszkole w Ryczówku

Buźki pomalowane, bańki złapane, a baloniki wymodelowane! Tyle się działo i tak cudownie było, że uśmiech z twarzy długo po zabawie nie schodził zarówno dzieciom, jak i animatorkom!

bal14bal13bal12bal11bal10bal9bal8bal7bal5bal4bal3bal2bal1

Następna strona »

20016 rok w Stowarzyszeniu

infografika_SFOK_2016

Następna strona »