Niezbędnik Działaj Lokalnie

W zakładce „do pobrania” znajdą Państwo niezbędne dokumenty potrzebne do realizacji projektów w ramach Działaj Lokalnie IX.

Następna strona »

Umowy dla grantobiorców Działaj Lokalnie IX 2016 zostały rozdane!

Wyróżnienia w gminach, wręczyli  Wójtowie: w Kluczach Norbert Bień, z kolei w Bolesławiu Krzysztof Dudziński, prezes naszego Stowarzyszenia Anna Konieczniak oraz Karolina Jurczyk – koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie.

W obu gminach zostało również przeprowadzone krótkie szkolenie, dotyczące tego, w jaki sposób dokumentować, realizować i rozliczać projekty.
Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom!

 

Edycja 2016 w liczbach

  • Konkurs obejmował 4 gminy: Klucze, Trzyciąż, Bolesław i Wolbrom.
  • Grantobiorcy złożyli łącznie 44 wnioski na kwotę 495 982,08 zł.
  • 1 wniosek odpadł formalnie.
  • 20 wniosków otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 64 tys. zł.
  • O 9 tysięcy wzrosła pula grantów w ciągu tej edycji – z 55 tys. zł.

13438943_1124433987628341_8283881581766063967_n13567070_599165313590284_573627506577521323_n 13512199_1124434657628274_7927229844217925949_n13507216_904996262942507_1929655462185081730_n13512092_1124434064295000_114647054667853274_n13507256_904996242942509_5748894491383312115_n13501976_1124433807628359_3167117481131320436_n13438816_599168570256625_742109793757409310_n13528701_1124433767628363_2884611159516554827_n13592366_599168263589989_4220153710803785570_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs jest realizowany przy wsparciu finansowanym ze strony Gminy Klucze w ramach zadania publicznego „Operator konkursu – Działamy Lokalnie w Gminie Klucze” oraz Gminy Bolesław w ramach zadania publicznego „Operator konkursu – Działamy Lokalnie w Gminie Bolesław”.

Konkurs dofinansowano w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL w Kluczach.

Zdjęcia dzięki uprzejmości – Centrum Kultury w Bolesławiu.

Następna strona »

Znamy wyniki Działaj Lokalnie IX 2016!

Znamy wyniki Działaj Lokalnie IX 2016!

Lista rankingowa jest dostępna poniżej:

lista 1 lista 2

Następna strona »

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE 2016 W LICZBACH

Od kwietnia br. trwa realizacja projektów w ramach konkursu FIO Małopolska Lokalnie. Dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji otrzymało 166 projektów na łączną kwotę 788 000 zł. Konkurs, jak co roku, prowadzony był równolegle w czterech subregionach, koordynowanych przez cztery organizacje: Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa, Stowarzyszenie Forum Oświatowe z Klucz, Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z Myślenic oraz Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia ze Stryszawy.
a

FIO Małopolska Lokalnie od trzech lat wspiera młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe poprzez konkurs grantowy na mikrodotacje do 5 000 zł. Środki na realizację projektów pochodzą z rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych, a także ze środków Województwa Małopolskiego.

W ramach projektu dla uczestników zostały otwarte dwie ścieżki: młode organizacje pozarządowe mają możliwość aplikowania o środki na rozwój, a co za tym idzie – wzmacnianie struktur NGO w regionie. Pozyskaną dotację mogą w całości przeznaczyć na podniesienie kompetencji członków, doposażenie lub adaptację lokalu. Z tej możliwości skorzystały 53 organizacje z całej Małopolski. Drugą ścieżką, która jest otwarta dla wszystkich, jest aplikowanie o środki na projekty społeczne. W ramach tej ścieżki mieszkańcy mogą starać się o dotację na działania w swoich społecznościach lokalnych.

W ramach tegorocznej edycji w poszczególnych subregionach Małopolski zostanie zrealizowana następująca liczba projektów:

W subregionie I, którego operatorem jest Biuro Inicjatyw Społecznych, po rozdysponowaniu dostępnych środków finansowych, dofinansowanie otrzymały 44 projekty na łączną kwotę 207 000 zł. Spośród nich 33 projekty zostaną zrealizowane w mieście Kraków, zaś 11 w powiecie wielickim.

W subregionie II, którego operatorem jest Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, dofinansowanie otrzymało 39 projektów na sumę 187 000 zł. W poszczególnych powiatach zostanie zrealizowana następująca liczba projektów: krakowski – 8, olkuski – 11, oświęcimski – 8, miechowski – 2, proszowicki – 7, dąbrowski – 2, chrzanowski – 1.

W subregionie III, którego operatorem jest Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z Myślenic, dofinansowanie otrzymały 43 projekty o łącznej wartości 207 000 zł. W mieście Nowy Sącz zrealizowane zostaną 4 projekty, w powiecie nowosądeckim – 9, w powiecie limanowskim – 8, myślenickim – 12, gorlickim – 7, brzeskim – 1 oraz w bocheńskim – 2.

W subregionie IV, którego operatorem jest Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia dofinansowanie otrzymało 40 projektów na łączną kwotę 187 000 zł. W mieście Tarnów zrealizowane zostaną 2 inicjatywy, w powiecie tarnowskim – 10, suskim – 4, wadowickim – 5, nowotarskim – 16 oraz w tatrzańskim – 3.

Zapraszamy do śledzenia strony www.malopolskaloklanie.pl oraz naszego fanpage’a na Facebooku https://www.facebook.com/malopolskalokalnie/.

Wszystkie projekty realizowane w ramach FIO Małopolska Lokalnie dofinansowane są z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz z Województwa Małopolskiego.

 

Następna strona »

Za nami etap oceny formalnej.

W dniu 6. czerwca zakończył się nabór wniosków do Programu „Działaj Lokalnie IX” w Ośrodku Działaj Lokalnie w Kluczach. W tym roku z czterech gmin objętych konkursem wpłynęło 44 wniosków, z czego 43 wnioski spełniły kryteria formalne.

Komisja otrzymała do rozpatrzenia 43 projekty na łączną wnioskowaną sumę 245 551,04 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ostatnim tygodniu czerwca 2016 r. podczas posiedzenia komisji. Prosimy śledzić nasz profil facebook oraz stronę internetową Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, ponieważ tam w pierwszej kolejności pojawi się lista dotowanych projektów. Każdy, kto złożył wniosek zostanie poinformowany o wynikach konkursu również drogą mailową (na wskazany we wniosku adres e-mail).

Konkurs jest dofinansowany w ramach zadania publicznego przez Gminę Klucze „Operator konkursu – działamy lokalnie w Gminie Klucze” oraz przez gminę Bolesław „Operator konkursu – działamy lokalnie w Gminie Bolesław”. „Działaj Lokalnie IX” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i sieć ODL.

Poniżej publikujemy listę rankingową po ocenie formalnej:

Lista rankingowa

 

Następna strona »