Witamy na forumoswiatowe.com.pl Dzisiaj jest: Listopad 22 2017 03:52:28
Jak podoba Ci się nowa odsłona?

Bardzo mi się podoba

Dobry wybór

Nie podoba mi się zupełnie

Mocno przeciętny wygląd

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Działaj Lokalnie: Konkurs

Program „Działaj Lokalnie” wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze, które odpowiadają na konkretne potrzeby mieszkańców. Elementami, który je łączą jest dobro wspólne i budowa kapitału społecznego. Wszystkie inicjatywy oparte są na lokalnej aktywności i angażują do projektów partnerów reprezentujących różne sektory, m.in. samorząd i lokalnych przedsiębiorców.

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Od stycznia 2015 trwa IX edycja programu. W pierwszej rundzie konkursów Grantowych 58 Ośrodków Działaj Lokalnie przyznało dotacje dla 827 organizacji lokalnych, obejmując swoim zasięgiem 551 gmin na terenie Polski. W 2016 roku Komisja Selekcyjna w procesie otwartego naboru wybrała kolejne 5 Ośrodków Działaj Lokalnie, które dołączyły do Sieci oraz po raz pierwszy w historii Programu 4 Ośrodki Afiliowane, które włączone do Sieci ODL w oparciu o standardy Programu przyznają dotacje z własnych środków.

Od 2016 roku Sieć ODL liczy 67 organizacji i obejmuje swoim zasięgiem 618 gmin na terenie Polski.  W drugiej rundzie konkursów grantowych w 2016 roku przyznano dotacje 897 organizacjom.

Łączna kwota dotacji w IX edycji Programu wyniosła 6.100.000  zł.

Zasady programu

Jak przyznawane są dotacje?

„Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje są przyznawane na poziomie lokalnym. Umożliwia to współpraca z partnerami Programu – siecią Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL). Sieć ODL tworzą stowarzyszenia i fundacje, które wyłaniane są w otwartych konkursach. Obecnie liczy ona 66 organizacji. Co roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) przekazuje środki wszystkim członkom Sieci. Oprócz tego każdy ODL pozyskuje dodatkowo własne fundusze od samorządów, firm, innych instytucji lub od mieszkańców (m.in. z kampanii pozyskiwania 1 % podatku na rzecz organizacji społecznych). Przeznacza je na dotacje w lokalnych konkursach grantowych, które co roku ogłasza na swoim terenie, ewentualnie na finansowanie części kosztów realizacji konkursów. W ramach każdego z konkursów ODL przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które:

  • aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
  • przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
  • w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Lokalne konkursy odbywają się według jednakowych zasad. Najważniejsze wśród nich są jawność, przejrzystość, otwartość i współpraca różnorodnych środowisk.

http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu/

http://www.pafw.pl/programy/

Copyright by forumoswiatowe.com.pl 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone