Witamy na forumoswiatowe.com.pl Dzisiaj jest: Listopad 22 2017 03:52:44
Jak podoba Ci się nowa odsłona?

Bardzo mi się podoba

Dobry wybór

Nie podoba mi się zupełnie

Mocno przeciętny wygląd

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Działaj Lokalnie: Inspiracje

Tytuł projektu: Podwórko Hurasa

Realizator: grupa nieformalna Animacje Na Wakacje

Okres realizacji: 2016-07-01 do 2016-09-30

Celem projektu „Podwórko Hurasa” była  integracja minimum 100 dzieci z gminy Klucze oraz stworzenie im aktywnych form spędzania wolnego czasu w terminie od 01.07. – 30.09.2016 r.

Cele szczegółowe: zdobycie nowych umiejętności z zakresu animacji czasu wolnego dla wolontariuszy prowadzących projekt, aktywizacja najmłodszych dzieci z terenu gminy. Zachęcenie najmłodszych mieszkańców gminy Klucze do kreatywnego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Wspieranie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Kształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, zdrowej rywalizacji i solidarności.

Dobrem uzyskanym w wyniku projektu było uświadomienie rodzicom, że warto spędzać czas ze swoim dzieckiem na świeżym powietrzu. Ponadto projekt pozwolił na wskrzeszenie zabaw podwórkowych i odciągnięcie dzieci z przed ekranów TV i komputerów oraz wskazanie im kreatywnych sposobów na spędzenie wakacji oraz wolnego czasu.

 

Obrazy newsów: huras1.jpg

Obrazy newsów: huras2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Tytuł: RĘKODZIEŁO I INNE TECHNIKI PLASTYCZNE WŚRÓD UCZNIÓW

Realizator: grupa nieformalna Manualni

Termin realizacji: 2016-09-01 do 2016-12-21

Podczas rozmów w trakcie spotkań z Radą Rodziców  wyniknęła wielka potrzeba dodatkowych zajęć dla dzieci. Projekt był odpowiedzią na sygnały i na duże zainteresowanie, które wypływało ze strony rodziców społeczności Jaroszowca.

Celem głównym było stworzenie dzieciom możliwości w realizowaniu i poszukiwaniu  pasji, robienie tego, co się kocha, co daje satysfakcję, radość i przyjemność. Wzbogacenie życia dzieci  i pozwolenie choć na chwilę stać się kimś zupełnie innym, niż tylko „szarym człowiekiem i zwykłym uczniem”. Pasja jest dla każdego czymś zupełnie innym, pozwala zrozumieć jaka jest wyjątkowa i potrzebna. Rękodzieło to piękne hobby, które często uznawane jest (choć niesłusznie!) za staroświeckie i niemodne, czyli haft, szycie, szydełkowanie cały swój wolny czas poświęcany na samorozwój i realizację marzeń.

Obrazy newsów: rekodzielo.jpgObrazy newsów: rekodzielo1.jpg

------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: STRAŻ - Historia, która łączy pokolenia!

Wnioskodawca i realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławiu

Termin realizacji: 2016-07-01 do 2016-12-31

Projekt pozwolił na kultywowanie tradycji i zwyczajów zapoczątkowanych przez założycieli jednostki OSP w Bolesławiu oraz uczczenie historii oraz jej osiągnięć wśród mieszkańców gminy Bolesław w terminie od 01.07.2016 do 31.12.2016. Cele szczegółowe:

W ramach projektu w pierwszych dwóch miesiącach jego trwania przeprowadzono szkolenia doskonalące dla jednostki w zakresie wykonywania musztry podczas imprez i uroczystości z udziałem asysty honorowej. Jednocześnie w I-III miesiącu przeprowadziliśmy prelekcje w Centrum Kultury podczas zajęć wakacyjnych oraz dla podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej w Bolesławiu, mające na celu zaznajomienie ich uczestników z historią straży, kiedy ona powstawała, a także z historią naszej jednostki, która jest najdłużej działającą na terenie Gminy Bolesław. Dla pełnego uświetnienia imprez przez cały czas trwania projektu szkoliliśmy się w zakresie nauki gry na trąbce, która będzie wykorzystywana do wygrywania utworów podczas imprez, nadając im tym samym podniosły charakter. Zorganizowanych zostało także  5 prelekcji prowadzonych przez członków jednostki, w okolicznych szkołach, placówkach oświatowych i instytucjach kulturalnych.

 

Obrazy newsów: straz.jpg

Obrazy newsów: straz1.jpg

------------------------------------------------------------------------------

Tytuł: Szlakiem zabytków, miejsc pamięci i pomników przyrody na terenie gminy Bolesław

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław

Realizator: Grupa Nieformalna Nauczycieli "Turystycznie o(d)znaczamy"

Termin realizacji: 2016-07-15 do 2016-12-15

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu były odpowiedzią na zainteresowanie uczniów, mieszkańców i gości odwiedzających naszą gminę jej historią i walorami turystycznymi. Głównym celem projektu było promowanie wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy Bolesław turystyki regionalnej poprzez pokazanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych regionu, upowszechnianie informacji o atrakcjach i osobliwościach gminy Bolesław oraz działaniach ludzi zasłużonych dla jej rozwoju w okresie od lipca do grudnia 2016 roku. Dobrem wspólnym osiągniętym dzięki projektowi był wzrost wiedzy dzieci, młodzieży i osób mieszkających w gminie Bolesław dzięki czynnemu poznawaniu przyrody, historii i kultury regionu. Projekt był też okazją do aktywizacji regionalnej społeczności lokalnej, rozwoju turystyki rodzinnej poprzez ofertę wycieczek po najbliższej okolicy. Projekt przyczynił się do kształtowania tożsamości regionalnej, poczucia wspólnoty z "małą ojczyzną". Zadaniem projektu była także integracja środowiska lokalnego oraz wykreowanie naszego regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, rozpoznawalnego i obecnego w świadomości lokalnej.

Obrazy: szlakiem.jpg

Obrazy: szlakiem1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Tytuł : Wszystkie dzieci grają w szachy!

Wnioskodawca: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach

Realizator : Grupa nauczycieli z Klucz

Projekt jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko i dbaniem o rozwój jego zdolności. Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych uczniów szkoły podstawowej w Kluczach w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów poprzez uruchomienie kółka szachowego i nauki gry w szachy dla dwóch grup wiekowych w okresie od  1 września do 31 grudnia 2015.

Obrazy newsów: szachy.jpg

Obrazy newsów: szachy1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Tytuł: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom w świecie bajek, baśni i przygód

Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach filia w Jaroszowcu

Realizator: grupa nieformalna Klub "Bajkowy Jaroszowiec"

Termin realizacji: 2015-07-01 do 2015-11-30

Głównym celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wzbogacenie oferty zajęć bibliotecznych i świetlicowych jako alternatywy dla nudy, świata wirtualnego i patologii.  Stworzenie możliwości twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym wakacji w miejscu zamieszkania. Umożliwienie dzieciom dostępu do odpoczynku i rozrywki po zajęciach lekcyjnych i w czasie wakacji. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zabawy, integracja dzieci z różnych środowisk i ich rodzin, rozwijanie zainteresowań i predyspozycji indywidualnych w danym kierunku, rozwijanie talentów.  Promowanie czytelnictwa i relaksu przy książce, tym samym rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, korzystania z wiedzy zawartej w książkach, rozwijanie wyobraźni i działań związanych z literaturą.

Obrazy newsów: bajki.jpg

Obrazy newsów: bajki1.jpg

------------------------------------------------------------------------------

1. Folklor i tradycja - igła, nitką i śpiewem malowane

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Chechło Nasza Wieś Nasza Radość

Realizator KGW Chechło

Okres realizacji projektu: 2017-09-01 - 2017-12-15

CELE Głównym celem projektu jest aktywizacja lokalnej społeczności i integracja międzypokoleniowa oraz upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców wartości artystycznych poprzez prowadzenie szkoleń dotyczących haftowania, szycia i szydełkowania oraz dzięki owym warsztatom doposażenie KGW w spódnice i fartuchy, które są brakującą częścią stroju reprezentującego miejscowość Chechło. Do głównych celów należy także zaznajomienie lokalnej społeczności z folklorem dzięki występom na zakończenie projektu: śpiew akapella, przedstawienie scenek rodzajowych, galeria zdjęć i ozdób wykonanych na warsztatach.

DZIAŁANIA

1. Zakup materiałów na warsztaty

2. Rekrutacja osób chętnych oraz promocja projektu

3. Warsztaty szycia, haftowania i szydełkowania

4. Warsztaty ozdób bożonarodzeniowych

5. „Wieczór wspomnień” GRUPA ODBIORCÓW Główną grupę odbiorców stanowić będą dzieci i młodzież uczęszczające na warsztaty oraz panie z KGW Chechło, które prowadzić będą warsztaty.

Pośrednio odbiorcami będą także rodzice młodych odbiorców oraz osoby biorące udział w zakończeniu projektu pn „Wieczór wspomnień”.

REZULTATY I KORZYŚCI Aktywizacja lokalnej społeczności i integracja międzypokoleniowa. Nauka szycia, haftowania i szydełkowania Uszycie i ozdobienie strojów dla pań z KGW Wykonanie ozdób bożonarodzeniowych Przedstawienie lokalnego folkloru Uwrażliwienie na sztukę i rękodzielnictwo

------------------------------------------------------------------------------

2. OSP Laski dawniej i dziś

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach

Okres realizacji projektu: 2017-07-01 - 2017-11-30

CELE Głównym celem projektu jest zapoznanie mieszkańców wszystkich grup wiekowych (dzieci oraz dorosłych) wsi Laski oraz innych mieszkających na terenie gminy Bolesław z tradycjami i historią OSP w Laskach , doposażenie strażaków w wyjściowe mundury, które pozwolą na godną reprezentację jednostki podczas różnych uroczystości oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

DZIAŁANIA

1. Akcja promocyjna

2. Zajęcia prowadzone w szkołach na terenie gminy Bolesław z zakresu ratownictwa i zasad udzielania pierwszej pomocy

3. Prelekcje związane z tradycją i historią jednostki i zwiedzanie muzeum jednostki „Izba tradycji” przez szkoły, przedszkola oraz Świetlicę

4. Zawody strażackie z poczęstunkiem

5. Piknik dla dzieci z animacjami i kiełbaskami na placu rekreacji na Kolonii GRUPA ODBIORCÓW Odbiorcami projektu będą dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych oraz chętni dorośli z terenu gminy Bolesław w tym :Bolesław, Laski, Krzykawa, Podlipie, Kolonia, Ujków Nowy, Krze.Odbiorcami będą również członkowie OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, którzy poszerzą swoją wiedzę na temat historii miejscowości i OSP Laski. Liczba uczestników objętych projektem to około 200 osób.

REZULTATY I KORZYŚCI Rezultatami jakościowymi są: pobudzenie młodszej społeczności lokalnej do działania i aktywności, integracja międzypokoleniowa, zaciśnięcie więzi międzyludzkich, poszerzenie wiedzy z pierwszej pomocy, ocalenie " Izby tradycji" od zapomnienia, poszerzenie wiedzy z zakresu historii miejscowości i OSP Laski oraz tradycji,poprawa prezentowania się jednostki podczas uroczystości gminnych i nie tylko.

Rezultaty ilościowe: 200 osób weźmie udział w projekcie 6 uroczystych mundurów strażackich 20 prelekcji z zakresu historii OSP Laski 20 zajęć z OSP Bolesław ( pierwsza pomoc, pokaz sprzętu i musztra) 1 zawody strażackie dla dzieci 1 piknik z animacjami 5 wolontariuszy 2 ratowników medycznych prowadzących pierwszą pomoc

------------------------------------------------------------------------------

3. Kino w plenerze Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach

Realizator: grupa Kinomaniacy

Okres realizacji projektu: 2017-07-03 - 2017-10-03

CELE Celem głównym projektu jest edukacja artystyczna, twórcze zagospodarowanie czasu wolnego oraz pobudzenie aktywności kulturalnej mieszkańców gminy Klucze.

Dobro wspólne, jakie chcemy rozwijać za pomocą projektu, to przede wszystkim integracja mieszkańców gminy Klucze we wspólne działania na rzecz promocji kultury wynikające z lokalnego zapotrzebowania na nią.

DZIAŁANIA

1. Kampania informacyjno - promocyjna projektu.

2. Nieodpłatne użyczenie sali w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach na projekcję filmu i warsztaty plastyczne

3. Wynajem kina hybrydowego – seans filmowy na „Czubatce”

GRUPA ODBIORCÓW Odbiorcami projektu będzie cała społeczność lokalna począwszy od najmłodszych mieszkańców gminy Klucze po seniorów.

REZULTATY I KORZYŚCI Korzyści, jakie przyniesie realizacja projektu pn. "Kino w plenerze", to przede wszystkim wypełnienie luki w sferze kultury, spowodowanej brakiem kina na terenie gminy Klucze.

Poprzez realizację projektu chcemy zaoferować mieszkańcom od tych młodszych po seniorów możliwość spotkań z filmem. Połączymy chęć przebywania na świeżym powietrzu z możliwością obejrzenia ciekawego filmu. Pokazując mieszkańcom nowy sposób spędzania czasu wolnego, pobudzimy w nich chęć spędzania czasu w obcowaniu z kulturą, także po zakończeniu projektu. Natomiast u najmłodszych odbiorców projektu poprzez realizację warsztatów plastycznych po obejrzeniu filmu nastąpi wzrost zainteresowania sztuką oraz nastąpi podniesienie umiejętności plastycznych. Zmiany, jakie spowoduje realizacja projektu dla mieszkańców gminy, to wzrost zainteresowania filmem, pobudzenie lokalnej społeczności do szeroko pojętej aktywności kulturalnej.

------------------------------------------------------------------------------

4. Kreatywnie i sportowo z nami zawsze jest wesoło

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław

Realizator: grupa Świetliki

Termin realizacji: 2017-07-01 - 2017-11-30

CELE Głównym celem projektu jest integracja dzieci ze świetlicy z byłymi wychowankami placówki, integracja międzypokoleniowa z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich, strażakami z OSP Bolesław jak również ze wszystkimi dziećmi biorącymi udział w projekcie z terenu gminy Bolesław poprzez udział w kreatywnych zajęciach, aktywność ruchowo-sportową połączoną z tańcem.

DZIAŁANIA

1. Akcja promocyjnA

2. Zajęcia - zumba z instruktorem

3. Zajęcia kreatywne z Kołem Gospodyń Wiejskich "Podlipianki"

4. Zajęcia z OSP Bolesław (pierwsza pomoc, pokaz sprzętu strażackiego, musztra)

5. Zajęcia szycia z krawcową

6. Wystawa prac GRUPA ODBIORCÓW Odbiorcami projektu są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat z terenu gminy Bolesław w tym : Bolesław, Laski, Kolonia, Ujków Nowy, Krze. Będą to dzieci i młodzież uczęszczające do Świetlicy- Placówki wsparcia dziennego . Będzie to grupa dzieci z różnych środowisk. REZULTATY I KORZYŚCI Poprzez realizację projektu jego uczestnicy odniosą szereg korzyści: - bardziej się ze sobą zintegrują - aktywnie i kreatywnie zagospodarują czas wolny - nauczą się udzielania pierwszej pomocy - zadbają o swoją kondycje fizyczną i samopoczucie - będą mieli okazję lepiej się poznać poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach - dadzą dobry przykład innym, pokażą jak ważne jest aktywne spędzanie czasu wolnego - podniosą świadomość w kwestii dotyczącej tworzenia przedsięwzięć obejmujących integrację międzypokoleniową

------------------------------------------------------------------------------

5. Ozdoby i smakołyki

Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Bractwo Szkolne" na Rzecz Budowy Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie

Realizator: gr. Nieformalna „Poradne Gosposie”

Okres realizacji projektu: 2017-06-15 do 2017-10-30

CELE Głównym celem projektu jest wypromowanie potraw tradycyjnych regionu i nauka przystrajania zarówno potraw jak i stołu poprzez zorganizowanie cyklu warsztatów prowadzonych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Hucisku dla dzieci i młodzieży. Kolejnym celem jest doposażenie kuchni znajdującej się w świetlicy gminnej w Hucisku, co stworzy niezwykle ciekawą okazję do spotkań mieszkańców w celach nauki związanej z kulinariami czy integracji międzypokoleniowej (panie z Koła Gospodyń Wiejskich z dziećmi i młodzieżą a w perspektywie długoterminowej-z pozostałą częścią mieszkańców Huciska) DZIAŁANIA 1. Promocja, wybór ofert na doposażenie kuchni 2. Rekrutacja 3. Prowadzenie warsztatów kulinarnych 4. Podsumowanie projektu GRUPA ODBIORCÓW Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie 12 pań z Koła Gospodyń Wiejskich, chętne do udziału w projekcie dzieci i młodzież z miejscowości Hucisko (około 10 osób). Pośrednimi odbiorcami projektu będą rodzice i rodzina dzieci biorących udział w projekcie, mieszkańcy miejscowości Hucisko (miejscowość liczy 130 osób) oraz goście przybyli na dożynki gminne w miejscowości Kwaśniów Dolny (około 150 osób) REZULTATY I KORZYŚCI Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu kuchni znajdującej się w świetlicy gminnej w Hucisku prowadzonej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku, około dziesięciorga dzieci nauczy się gotować potrawy tradycyjne, przystrajać dania oraz stół dzięki zorganizowanym cyklom warsztatów, pośrednio skorzystają mieszkańcy miejscowości Hucisko (130 osób), dodatkowo nastąpi integracja międzypokoleniowa, stworzenie miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców pod względem możliwości spędzania czasu wolnego, zachęcenie do wyjścia z domu, przekazanie wiedzy i umiejętności, uświadomienie młodemu pokoleniu konieczności spędzania czasu z rodziną podczas codziennego przygotowywania posiłków w domu aby pogłębiać więzi rodzinne, integrować się i dzielić się radościami, wspomnieniami czy informacjami z dnia codziennego. Zachęcenie do nauki gotowania i zrezygnowania z dań gotowych kupowanych w sklepach. 6.PRZEMSZA KLUCZE - SPORTOWA WIZYTÓWKA GMINY Wnioskodawca i realizator: Gminny Ludowy Klub Sportowy "PRZEMSZA" KLUCZE Okres realizacji projektu: 2017-06-15 do 2017-09-15 CELE Głównym celem jest prowadzenie zajęć sportowych w formie treningów od 15 czerwca do 15 września dla optymalnego poziomu rozwoju fizycznego oraz pozbycia się zjawiska otyłości wśród młodzieży w wieku 15-17 lat. Chcemy również rozpowszechniać aktywny i zdrowy styl życia oraz zapewnić alternatywny i zdrowy tryb spędzania wolnego czasu na terenie gminy Klucze. DZIAŁANIA Promocja projektu, rekrutacja uczestników projektu Zakup oraz montowanie wiat (kabin dla zawodników Treningi, organizacja meczów, turniejów oraz sparingów Piknik sportowy z animacjami dla dzieci GRUPA ODBIORCÓW Odbiorcami projektu była młodzież z terenu Gminy Klucze, uczniowie wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Klucze, mieszkańcy gminy. Liczba uczestników biorących udział w projekcie to minimum 130 osób. Odbiorców projektu można podzielić na: - bezpośrednich uczestników - trzy grupy liczące około 15 osób w wieku 15-17 lat, młodzi mieszkańcy gminy Klucze, chcący rozwijać bądź nabywać umiejętności związane z tą formą aktywności fizycznej; - pośrednich uczestników - czyli osoby, które również będą korzystać z projektu - widzowie biorący udział w takich widowiskach jak turnieje oraz mecze, rodziny zawodników, uczestnicy pikniku kończącego projekt, drużyny zaproszone na organizowane turnieje. REZULTATY I KORZYŚCI Realizacja zadania będzie miała charakter trwały przez wpływ na poziom aktywności fizycznej i w konsekwencji na poziom zdrowia uczestników projektu z terenu Gminy. Zadanie będzie miało także długofalowe skutki zdrowotne bowiem aktywność fizyczna w wieku dojrzewania ma wpływ na zdrowie i styl życia w latach późniejszych. Poprawi się kondycja, postawa oraz ograniczy się zjawisko otyłości. Przeprowadzane będą zajęcia przez wykwalifikowanego trenera, (80 godzin, cztery razy w tygodniu) dla trzech grup po 15 osób. Na zorganizowane turnieje oraz mecze zapraszani byli wszyscy mieszkańcy Gminy oraz Powiatu, a także drużyny z różnych miejscowości biorący udział w turniejach. Wiaty stadionowe to miejsce, gdzie mogą odpoczywać nie grający właśnie na boisku piłkarze, a także osoby, które czekają na „wejście” do gry. To właśnie w tym miejscu znajdują się wszyscy rezerwowi zawodnicy, którzy podczas meczów mogą wymieniać się opiniami na temat meczu oraz wzajemnie się mobilizować. Ze względu na ilość planowanych grup zawodników oraz organizowane później turnieje i mecze z przyjezdnymi drużynami będzie niezbędna kabina dla zawodników, która będzie miała za zadanie osłonę przed wiatrem i deszczem, a również przed słońcem. W pikniku wzięły udział osoby rekrutowane do projektu, ich rodziny oraz mieszkańcy Gminy Klucze, minimum 130 osób. 7. DziałajMy Razem Realizator: Grupa Aktywni Okres realizacji projektu: 2017-06-16 do 2017-10-16 CELE Głównym celem projektu jest integracja lokalnej społeczności wokół wspólnego celu, jakim jest włączenie się w organizację koncertu charytatywnego na rzecz chorego chłopca oraz organizacja spotkań animacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Klucze. Cele szczegółowe: - organizacja koncertu charytatywnego, - popularyzacja osiągnięć kulturalnych, - stworzenie dzieciom aktywnych form spędzania wolnego czasu, - organizacja spotkań animacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Klucze. DZIAŁANIA Promocja projektu Koncert charytatywny Animacje dla dzieci Rozliczenie projektu GRUPA ODBIORCÓW Odbiorcami projektu byli mieszkańcy gminy, którzy wzięli udział w koncercie charytatywnym (około 1500 osób) oraz dzieci i młodzież, które uczestniczyły w spotkaniach animacyjnych (około 150dzieci) REZULTATY I KORZYŚCI 1) Integracja mieszkańców gminy Klucze przy okazji koncertu charytatywnego. 2) Zbudowanie szerokiego partnerstwa w zakresie organizacji koncertu charytatywnego. 2) Udział 10 wolontariuszy w projekcie. 3) Udział ok. 150 dzieci i młodzieży w animacjach, które odbędą się w cyklu 4 spotkań na terenie Gminy Klucze. 8. Ram pam pam - pomosty mam - bezpieczne wędkowanie Wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Turystyczno - Wędkarskie Biała Przemsza Okres realizacji projektu: 2017-07-01 do 2017-09-30 CELE Stworzenie dzieciom i młodzieży z terenu gminy Klucze i powiatu Olkuskiego możliwości bezpiecznego uprawiania sportów wędkarskich poprzez budowę trzech pomostów w terminie od 01.07.2017 do 30.09.2017 r. Cele szczegółowe: - Zwiększenie ilości miejsc wędkarskich dla dzieci i młodzieży umożliwiających bezpieczną naukę wędkowania. - Powstanie nowych trzech pomostów da możliwość przyjęcia dodatkowo 20-stu nowych uczestników do szkółki wędkarskiej. - Stworzenie bezpiecznej przystani spacerowej dla opiekunów dzieci i młodzieży. - Stworzenie bezpiecznej atrakcji dla gminy Klucze dla turystów. - Stworzenie trwałych mechanizmów integracji małych wędkarzy z doświadczonymi wędkarzami - pasjonatami tego sportu w celu dalszego funkcjonowania i rozwijania szkółki. - Zmniejszenie u dzieci chorób cywilizacyjnych XXI wieku takich, jak np. schorzenia kręgosłupa, otyłość spowodowane głównie brakiem ruchu, ponieważ dzieci i młodzież każdą wolną chwilę spędzają przed telewizorem, komputerem przez organizację zajęć z wędkarstwa. DZIAŁANIA Zarządzanie i promocja Zakup materiałów Szkółka wędkarska, w tym zawody i konkursy dla dzieci Wykonie pomostu GRUPA ODBIORCÓW Bezpośrednimi odbiorcami był dzieci (w wieku 6-14), w szczególności z gminy Klucze około 50 osób, interesujące się wędkarstwem, bądź chcące przebywać na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody, a pośrednimi odbiorcami byli mieszkańcy gminy ( 15 tyś.) lub/i powiatu. Są to dzieci oraz młodzież spędzające zbyt dużo wolnego czasu przed komputerem i telewizorem z uwagi na brak bezpiecznej oferty umożliwiającej rozwijanie zainteresowań i uprawiania hobby. Rekrutacja będzie prowadzona wielopłaszczyznowo. REZULTATY I KORZYŚCI - Wykonane pomosty będą służyły społeczności Gminy Klucze, w tym dzieciom (uczestnicy szkółki wędkarskiej) w liczbie ok.50 - potwierdzenie rezultatu dziennik zajęć. - Przyjęcie do szkółki dodatkowej ilości dzieci. - Zorganizowanie zajęć szkółki wędkarskiej (6 warsztatów po dwie godziny każdy) oraz zawodów z udziałem dzieci - potwierdzenie rezultatu protokół z zawodów. - Mieszkańcom Gminy Klucze poprzez realizację projektu umożliwimy komfortowe i bezpieczne spędzanie czasu wolnego nad wodą. - Zostanie zakupiony : 1). drewno - 1,3m3,2). stal ceownik 65-98 mb,3). lakier podkład - 10 l, 4). lakier nawierzchniowy 10 l,5) drewnochron - 5l, 6). lakierobejca - 10l, 7). cement -10 worków(250 kg). - Zaangażowanych zostanie 6 wolontariuszy. Rezultat ilościowy będzie można zweryfikować na podstawie dokumentów księgowych i oświadczeń wolontariuszy. Przeprowadzona ankieta na zakończenie działań wskaże ilość przystąpienia dzieci oraz młodzieży do szkółki i korzystających z pomostów. - Zostanie stworzona bezpieczna przystań spacerowa. - Powstaną trwałe mechanizmy integracji niepełnosprawnych wędkarzy z ich pełnosprawnymi kolegami - pasjonatami tego sportu w celu dalszego funkcjonowania i rozwijania szkółki. - Wzrost zainteresowania wędkarstwem wśród dzieci poprzez organizację zajęć z wędkarstwa oraz zawodów wędkarskich. 9. Przedszkolna Akademia Uśmiechu Realizator: grupa nieformalna Dobry start Termin realizacji projektu: 2017-08-21 do 2017-11-30 CELE Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 70 dzieci w wieku 3 - 6 lat z gminy Klucze oraz kształcenie umiejętności pracy w grupie, adaptacji w nowym otoczeniu poprzez zapewnienie dzieciom oferty zajęć edukacyjnych i artystycznych stymulujących ogólny rozwój w okresie 21 sierpnia 2017 - 30 listopada 2017. Cele główne: - Umożliwienie 70 dzieciom udział w zajęciach dodatkowych dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, - Wyposażenie rodziców uczestniczących w projekcie w nowe umiejętności w zakresie stymulowania rozwoju psychomotorycznego, rozwoju mowy, rozwoju społeczno-emocjonalnego podczas wspólnych aktywności z dzieckiem w czasie zajęć, - Zwiększenie kompetencji społecznych, komunikacyjnych, poznawczych i twórczych 70 dzieci uczestniczących w zajęciach. DZIAŁANIA 1) Zarządzanie Projektem kierować będzie koordynator do którego zadań należeć będzie prawidłowa realizacja projektu, nadzór merytoryczny i finansowy, monitoring i ewaluacja, bieżący kontakt z ODL w zakresie rozliczania zadań. 2) Promocja i rekrutacja Odbiorcami projektu są dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz ich rodzice/ opiekunowie. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zameldowanie dziecka na terenie Gminy Klucze. Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu w Kwaśniowie Dolnym. 3) Zajęcia ogólnorozwojowe - zajęcia dla dzieci prowadzone będą w formie aktywnych zajęć mających na celu rozwój dzieci. Wszystkie zajęcia będą miały charakter edukacyjny. Dzieci poprzez aktywne działanie zdobędą nowe umiejętności i doświadczenia. Rodzice zostaną zainspirowani do twórczego, efektywnego spędzania czasu z dzieckiem. Na zajęciach rozwój dziecka będzie stymulowany poprzez aktywność plastyczną, muzyczno-ruchową, poznawczą, społeczną. Prowadzone będą następującymi metodami: Metoda Aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss, Metoda KLANZY, Działania twórcze. 4) Podsumowanie projektu Podsumowanie odbędzie się w przedszkolu w Kwaśniowie. Dzieci zaprezentują zdobyte umiejętności, zorganizowana zostanie wystawka zdjęć. Nastąpi wręczenie dyplomów uczestnikom projektu. Zostanie zaprezentowany film z realizacji projektu i opracowany będzie artykuł podsumowujący projekt. GRUPA ODBIORCÓW Odbiorcami będą dzieci w wieku 3 - 6 lat z Gminy Klucze - 70os., ich rodzice/opiekunowie - 70os., społeczność lokalna w czasie występów dzieci - 100os. REZULTATY I KORZYŚCI Rezultaty jakościowe: - zdobycie przez dzieci nowych umiejętności i doświadczeń (obserwacja), - efektywne funkcjonowanie dzieci w relacjach społecznych (obserwacja), - twórcze działania dzieci (wytwory, prace plastyczne dzieci), - aktywizacja rodziców przebywających w domu z dziećmi (rozmowy z rodzicami), - zwiększenie wiedzy i kompetencji wychowawczych rodziców (ankieta, rozmowy z rodzicami), - nabycie umiejętności stymulowania rozwoju dziecka podczas podejmowanych aktywności z dzieckiem (bieżąca obserwacja, ankieta), - wzmocnienie więzi między rodzicem a dzieckiem (obserwacja), - nawiązanie integracji wielopokoleniowa (obserwacja), - integracja dzieci i rodziców uczestniczących w projekcie (obserwacja), - wykształcenie swobody i otwartości w kontakcie z innymi osobami (obserwacja), - rozwój wyobraźni i ekspresji, radosne spędzanie wspólnie czasu (obserwacja), Rezultaty Ilościowe: - liczba dzieci uczestniczących w projekcie – 70 (dziennik, dokumentacja fotograficzna) - Liczba rodziców/ opiekunów uczestniczących w projekcie - 70 (dziennik, dokumentacja fotograficzna) - Liczba wydanych dyplomów - 70 - Liczba powstałych filmów – 1 10. IV Piknik historyczny „Jura 1914” w Krzywopłotach Wnioskodawca i realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywopłotach Termin realizacji projektu: 2017-07-01 do 2017-10-31 CELE Celem głównym zadania jest upowszechnienie lokalnej tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz wykreowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców. Działania projektowe pozwolą mieszkańcom spojrzeć na swoją okolicę jako ważne miejsce na mapie historii, umocnią rodowód mieszkańców i tożsamość ze swoją małą ojczyzną. Są również formą integracji pokoleń w dochowaniu pamięci historycznej i tradycji oraz jednością w promowaniu idei wydarzenia, wsi i Gminy Klucze. DZIAŁANIA Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami wsi. Utworzenie grup roboczych. Podział obowiązków i odpowiedzialności Promocja projektu (poszczególnych działań): ogłoszenia, zaproszenia, projekty, przygotowanie banera, przygotowanie informacji do prasy Nawiązanie współpracy z grupami rekonstrukcyjnymi i zespołami artystycznymi, współpracy z KGW, firmą cateringową Akcja sprzątania wsi i przygotowanie placu - miejsca rekonstrukcji bitwy Przeprowadzenie IV Pikniku Historycznego "Jura 1914" Sporządzenie dokumentacji filmowej z pikniku i opracowanie jej w formie materiału edukacyjnego. Publikacja dokumentu w Internecie GRUPA ODBIORCÓW Projekt w głównej mierze jest kierowany do całej społeczności lokalnej, obejmuje każdą grupę wiekową i społeczną wsi. W wydarzeniu weźmie udział około 300 mieszkańców Krzywopłot. Pośrednimi odbiorcami projektu będą również grupy zorganizowane: ok. 50 uczniów Gimnazjum w Bydlinie, 20 harcerzy ze szkoły podstawowej w Jaroszowcu, ok. 50 członków klubu turystycznego PTTK Olkusz. Pośrednimi odbiorcami będą również mieszkańcy Gminy Klucze, turyści, badacze historii i regionaliści. Realizatorzy projektu zakładają, że w wydarzeniu weźmie udział ok. 500 osób. REZULTATY I KORZYŚCI - Zostaną zaciśnięte więzi pomiędzy mieszkańcami - Mieszkańcy bardziej będą się utożsamiać z miejscem swojego zamieszkania czy urodzenia - Dzieci, młodzież i dorośli staną się bardziej wrażliwi na dbałość o dziedzictwo historyczne wsi – pamięć przeszłości miejsc i ludzi, oraz znaczenie bitwy do Polski i Polaków - Mieszkańcy mogą wypromować swoje otoczenie jako atrakcję turystyczną i w ten sposób myśleć o korzyściach z rozwoju turystyki - Dzięki przygotowaniu projektu wybrani mieszkańcy, spośród zespołu realizatorów zdobędą nowe umiejętności przygotowania wniosku o dofinansowanie i będę mogli w ten sposób poszukać dofinansowań w innych konkursach grantowych - Mieszkańcy będą mieli okazję do lepszego poznania się poprzez pracę i zabawę - Będzie to również okazja do świętowania, towarzyskiego spotkania, poznania nowych ciekawych ludzi 11. Krze i Małobądz razem Wnioskodawca: Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu Realizator: Wspólnie z Sołtysami Termin realizacji projektu: 2017-06-15 do 2017-12-14 CELE Głównym celem jest integracja międzypokoleniowa mieszkańców sąsiadujących ze sobą wsi – Krza i Małobądza. Aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectw do uczestnictwa w życiu społecznym, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupach. Propagowanie znaczenia tradycji i kultury ludowej, przybliżenie jej współczesnym pokoleniom, oraz konieczność ich podtrzymywania w przyszłości. Inicjowanie cyklicznych, tematycznych spotkań w celu „zakorzenienie” ich na stałe w kalendarzu imprez dwóch sołectw. Wszystko to chcemy osiągnąc w planowanych przez nas działaniach, czyli chcemy stworzyć stoisko podczas Dożynek Parafialnych w Małobądzu, chcemy zorganizować dwie biesiady dla mieszkańców : na jesienne spotkanie, oraz na spotkanie wigilijne. DZIAŁANIA Zakup naczyń i narzędzie potrzebnych do przygotowania potraw Dożynki -integracja , kultywowanie tradycji, przygotowywanie lokalnych potraw Jesienne biesiadowanie - warsztaty kulinarne z płodów rolnych, degustacja przygotowanych potraw, Wigilia - tradycja przekazywana dzieciom - zaznajomienie najmłodszych mieszkańców z powstawaniem wigilijnych potraw GRUPA ODBIORCÓW Przede wszystkim odbiorcami projektu będą mieszkańcy wsi Małobądz i Krze. Nie mniej jednak w ramach imprez organizowanych w oparciu o przedmioty projekt nie jednokrotnie udział w nich będą brali również mieszkańcy ościennych wsi. Swoje działania chcemy rozszerzyć jak najwięcej, aby jak największa liczba osób dowiedziała się o działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Chcemy, aby działanie Sołtysów miało nie tylko charakter samorządowy, ale również chcemy mieć udział w życiu społeczności lokalnej, szerzyć w nich formy aktywnego spędzania czasu wolnego. Liczba uczestników to ok. 150 osób. REZULTATY I KORZYŚCI Dzięki zorganizowaniu opisanych powyżej imprez mieszkańcy wsi Małobądz i Krze uczestniczący w nich zacieśnią więzi na płaszczyźnie społecznej ale również i prywatnej. Tak częste spotkania wywołają u ludzi większą otwartość na drugiego człowieka, zrozumienie i poszanowanie dla tradycji. Pomogą również „wciągnąć” do pracy na rzecz naszych wsi młodsze pokolenia, co w obecnych czasach jest szczególnym osiągnięciem. Zakupimy naczynia do gotowania typu garnki, patelnie, które będziemy wykorzystywać również w późniejszych terminach, na różne uroczystości. Mieszkańcy będą spotykać się, tworząc wspólną historię swoich małych miejscowości Krza i Małobądza. Powstanie dekoracja, którą będziemy wykorzystywać przy różnych okazjach. Stworzymy wydarzenia, spotkania, które będą miały zupełnie inny charakter, niż te spotkania odbywające się do tej pory. Poprawi się relacja Sołtysów z mieszkańcami. 12. Tworzenie warunków do rozwoju twórczości ludowej i artystycznej Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Ryczówku Termin realizacji projektu: 2017-07-01 do 2017-10-31 CELE Celem głównym projektu jest stworzenie warunków rozwoju działalności artystycznej Teatru Ludowego dla podniesienie jakości, spektakularności oraz efektywności spektakli teatralnych służących integracji społeczności lokalnej wsi Ryczówek. Sztuka teatralna wykorzystana zostanie do zbliżenia ludzi we wspólnocie, przeżywania dzieł sztuki z procesem wychowania, z codziennym życiem. Działalność artystyczna Teatru Ludowego w Ryczówku wpływa na humanizowanie stosunków międzyludzkich i przekazywanie w/w wartości młodemu pokoleniu. DZIAŁANIA 1. Powołanie zespołu i rozpoczęcie prac oraz zadań wynikających z projektu. 2. Akcja informacyjno - promocyjna projektu 3. Zakup sprzętu estradowo-nagłośnieniowego 4. Próby przedstawienia teatralnego i śpiewu. 5. Występy objazdowe na terenie Gminy Klucze GRUPA ODBIORCÓW Tworzenie warunków do rozwoju twórczości ludowej i artystycznej swoim zasięgiem obejmie bardzo dużo odbiorców. Odbiorcami bezpośrednimi projektu będą osoby tworzące Teatr Ludowy w Ryczówku tj. 20 + 2 zrekrutowane podczas castingu osoby. Natomiast odbiorcami pośrednimi będą: -widzowie - młodsi i starsi mieszkańcy gminy Klucze - ok. 200 – 500 osób REZULTATY I KORZYŚCI Projekt przełoży się na rozbudzenie zainteresowań kulturalnych mieszkańców Ryczówka. Udział w próbach Teatru Ludowego przygotuje społeczność lokalną do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych. Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, poprzez promocję kultury i sztuki zintegruje społeczność lokalną za sprawą odtwarzanie wspólnych tradycji, przekraczanie podziałów między ludźmi oraz kultywowanie obyczajów. Społeczność Ryczówka dzięki popularyzowaniu działalności artystycznej uzyska wiedzę, będącą podstawą świadomości na temat przeszłości oraz obyczajowości Ryczówka. Świadomość ta przełoży się na celowe działania grup społecznych kultywujące i upowszechniające lokalne treści kultury. Przedsięwzięcie urozmaici i uatrakcyjnieni spędzania wolnego czasu, zniweluje dysproporcję pomiędzy społecznością wiejską a społecznością z miasta, poprzez stworzenie warunków dla rozwoju działalności artystycznej. Dbanie o kulturę słowa wzbogaci słownictwo wśród mieszkańców wsi. Społeczność Ryczówka stanie się bardziej otwarta, zintegrowana i chętna do działania celem osiągnięcia dobra wspólnego. 13. Dworska sztuka - muzyka i fotografia Wnioskodawca: Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu Realizator : Animatorzy z pasją Termin realizacji projektu: 2017-06-15 do 2017-09-30 CELE Główny cel projektu to integracja społeczności lokalnej z terenu całej Gminy Bolesław w terminie realizacji projektu tj. 15.06.2017 r. -30.09.2017 r.. Cele szczegółowe: animacja czasu wolnego, organizacja dobrej rozrywki, integracja poprzez zabawę, wyciągnięcie lokalnej społeczności z domów, wypełnienie wolnego czasu, współpraca z różnorodnymi grupami społecznymi, stworzenie galerii zdjęć z dworskich spotkań ze sztuką - nie tylko muzyka tutaj uważana byłaby za sztukę, ale również wszechobecna teraz fotografia, która popularyzowała by nasze działania. Planujemy zakupić również sprzęt fotograficzny, w celu stworzenia, fotorelacji ze wszystkich koncertów po kolei, które opublikujemy zarówno na stronie internetowej, jak i na portalu społecznościowym. DZIAŁANIA Wybór artystów, do niedzielnych występów Promocja działań, dokumentacja zdjęciowa, plakaty, ulotki, zaproszenia Realizacja zaplanowanych działań : koncerty, fotorelacja GRUPA ODBIORCÓW Odbiorcami projektu będą przede wszystkim mieszkańcy Gminy Bolesław, którzy chętnie zagospodarują swój wolny czas i mają chęć integracji społecznej. Będą to zarówno dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy. Staramy się, aby oferta naszego projektu była dostępna dla różnych grup społecznych. Chcemy dotrzeć do ludzi o różnych zainteresowaniach i zamiłowaniach. Szacowana liczba naszych odbiorców to około 1000 osób łącznie na wszystkich koncertach i około 3000 odbiorców oglądających galerię zdjęć z realizowanych działań. REZULTATY I KORZYŚCI Realizacja projektu sprawi, że mieszkańcy zintegrują się, odnowią się kontakty sąsiedzkie, lub być może nawiążą się nowe znajomości. Dzięki niedzielnym koncertom wyciągniemy lokalną społeczność z domów, od telewizorów i nakłonimy do aktywnego spędzania wolnego czasu, na świeżym powietrzu. Poprzez wspólne spotkania wyłonimy więcej potrzeb mieszkańców, poprzez rozmowy z ludźmi, jesteśmy w stanie zdziałać więcej, dowiemy się jakich jeszcze form spędzania wolnego czasu brakuje w naszym otoczeniu oraz dostrzeżemy więcej oczekiwań lokalnej społeczności. Dzięki wspólnym spotkaniom mieszkańcy Gminy Bolesław będą mogli w miłej i przyjemnej atmosferze spędzić wolny czas. Poprzez wykorzystanie różnych form takich jak: sztuka, muzyka, fotografia, dobra zabawa chcemy zainteresować mieszkańców działaniami, które realizowane są dla dobra mieszkańców. Dzięki fotorelacji utworzonej podczas wakacji, będziemy mogli stworzyć filmik promocyjny dla naszych działań. Co jest świetną promocją nie tylko dla naszych działań, ale również dla całego regionu, czyli GMINY BOLESŁAW. 14. Jurajskie Lato z Nordic Walking od Przedszkola do Seniora Wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie"Otwarci" w Bydlinie Termin realizacji projektu: 2017-07-01 do 2017-11-11 CELE Celem głównym zadania jest propagowanie aktywności ruchowej i rywalizacji sportowej, oraz turystyki pieszej. Zorganizowanie po raz IV w ramach Międzynarodowego Biegu Ulicznego Szlakiem Walk Legionistów: Bydlin - Krzywopłoty - Załęże 2017 marszu nordic walking oraz krótsze dystanse dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także dla przedszkolaków. Celem projektu jest pokazywanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu jak najmłodszym uczestnikom i kształtowania w nich potrzeby aktywności fizycznej w duchu zdrowej rywalizacji, oraz nauka zdrowego stylu życia. DZIAŁANIA Przygotowanie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, banery) Nabór do grupy uczestników zajęć Nordic Walking Prowadzenie zajęć w terenie Przygotowanie Regulaminu Zawodów Nordic Walking, Formularzy zgłoszeniowych Przygotowanie projektu koszulek Funkcjonowanie serwisu internetowego Zawodów Nordic Walking(strona www i profil na Facebooku) Wyznaczenie i oznakowanie tras Zawodów Nordic Walking Zlecenie wykonania medali pamiątkowych oraz koszulek Przygotowanie pakietów startowych Wypożyczenie sprzętu Transport wypożyczonego sprzętu oraz oznakowanie trasy, Wydawanie pakietów startowych Rozgrzewka, Oficjalne otwarcie imprezy Start , Przygotowanie dokumentacji fotograficznej, Wydawanie posiłków regeneracyjnych Ostatni uczestnik Biegu na Mecie Dekoracja zwycięzców Zakończenie imprezy Usuwanie oznakowania trasy i sprzątanie terenu Publikacja całościowych wyników oraz galerii zdjęć z imprezy, Zwrot wypożyczonego sprzętu, Przygotowanie i rozesłanie podziękowań GRUPA ODBIORCÓW Mieszkańcy Bydlina, mieszkańcy Gminy Klucze i sąsiednich miejscowości Gminy Wolbrom, oraz turyści wypoczywający na naszym terenie. W wycieczce mogą wziąć udział rodzice z dziećmi. Uczestnikami IV Marszu Nordic Walking w ramach XXIII Międzynarodowego Biegu Szlakiem Walk Legionistów, będą mieszkańcy całej Polski, udział mogą wziąć wszyscy chętni-amatorzy i profesjonaliści. REZULTATY I KORZYŚCI Polepszenie kondycji i stanu zdrowia osób uczestniczących w projekcie. Stworzenie możliwości korzystania z zakupionego sprzętu sportowego przez cały rok co spowoduje poprawienie stanu zdrowia, poprzez stosowanie ćwiczeń odciążających kręgosłup i zasad zdrowego odżywiania, w czasie każdego z 15 spotkań z instruktorem Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bydlina i okolic. Opanowanie prawidłowej techniki marszu nordic walking, uczenie sportów całego życia ( takiej aktywności, którą można kontynuować samodzielnie bez względu na wiek) Zwiększenie zainteresowania zdrowym stylem życia, Chociaż określmy minimum uczestników na 30 osób,przewidujemy dużą ilość osób objętych projektem, ponieważ grupa projektowa będzie miała charakter otwarty czyli każdy zainteresowany w dowolnym momencie będzie mógł dołączyć i rozpocząć ćwiczenia, albo wziąć udział w wycieczce, lub wystartować w zawodach nordic walking. - w zawodach Nordic Walking 11 listopada uczestniczyć będzie ok.100 osób dorosłych, oraz młodzież i dzieci, każdy otrzyma pamiątkową koszulkę, zwycięzcy puchary i nagrody od sponsorów. Realizacja projektu zintegruje lokalne środowisko międzypokoleniowo i między organizacjami działającymi na naszym terenie, zaktywizuje wolontariuszy(w liczbie ok.15) 15. "Jak to dawniej bywało?" Realizator: Miłośnicy Podlipia Termin realizacji projektu: 2017-06-15 do 2017-12-14 CELE Celem projektu jest wyposażenie i utworzenie kącika regionalnego, w którym będą przechowywane przedmioty mające wartość historyczną, którymi posługiwali się, bądź które należały do mieszkańców Podlipia. Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez zebranie i wyeksponowanie pamiątek, które są pozostałością dawnych czasów, stworzenie ściany, która odwzoruje wygląd dawnego domu (z oknem, kredensem, półkami, stołem, krzesłami itp.), zbudowanie imitacji pieca i wiele innych. Dzięki temu w jednym miejscu dojdzie do połączenia teraźniejszości z przeszłością. Tym samym pokażemy przede wszystkim dzieciom i uczniom , ale i pozostałym osobom odwiedzającym Zespół, że mamy swoje tradycje, które warto kultywować i można się nimi chwalić. Przybliżenie warunków życia dawnej wsi będzie dla nich dobrym pretekstem do refleksji na temat życia dawniej i dowartościowaniem tego, w jakich czasach żyjemy obecnie. W świecie tak zdominowanym przez zdobycze techniki jest to bardzo ważne, aby spotkać się oko w oko z historią, a nie tylko za pośrednictwem szklanego ekranu. DZIAŁANIA Zbieranie materiałów Informacja, promocja Realizacja zadań projektu Budowanie regionalnej izby Dekoracja, wyposażenie Spotkania z członkami Koła Gospodyń i Ochotniczej Straży Pożarnej GRUPA ODBIORCÓW Zróżnicowana grupa: społeczność lokalna, mieszkańcy, dzieci, uczniowie, zapraszani goście. Około 1000 osób. REZULTATY I KORZYŚCI Mieszkańcy Podlipia zaktywizują się w poszukiwaniu pamiątek oraz chętniej będą uczestniczyć w życiu społecznym. Poprzez wspólne działania podlipian oraz nauczycieli i uczniów podtrzymane zostaną dobre relacje. Uczniowie i dzieci będą mogli bezpośrednio korzystać ze zgromadzonych zbiorów, a zajęcia lekcyjne staną się atrakcyjniejsze. Obejrzenie dotychczasowo zgromadzonych eksponatów zmobilizuje kolejne osoby do dalszych poszukiwań. Zbudowane zostanie poczucie tożsamości i głębokiego związku z miejscem zamieszkania oraz Zespołem choćby przez kultywowanie tradycji ogólnokrajowych i lokalnych. Spotkania starszych pokoleń z dziećmi i młodzieżą, którzy do tej pory chętnie współpracowali, zachęcą wszystkich uczestników do wspólnego spędzania wolnego czasu, zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności, a także sprawią, że osoby starsze poczują się potrzebne i wartościowe. 16. MDP - Młodzież naszą przyszłością Wnioskodawca i realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławiu Termin realizacji projektu: 2017-07-01 do 2017-12-31 CELE Projekt pozwoli na kształcenie obecnych MDP - 10 osób, a także kolejnych, którzy wstąpią w jej szeregi w czasie trwania projektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, musztry oraz zachowań w razie nagłych i niebezpiecznych sytuacji. Szkolenie odbywać się będzie w okresie od 01.07.2017r. do 31.08.2017r. - 15 godzin - w formie pogadanek, szkoleń z wykorzystaniem tabli i przygotowanych prezentacji. Następnie po wstępnym szkoleniu członków MDP w okresie od 01.09.2017r. do 31.12.2017r., uczestniczyć oni będą wraz z doświadczonymi ratownikami w prelekcjach i pogadankach w miejscowych przedszkolach, szkołach, w czasie imprez, spotkań Koła Gospodyń Wiejskich w Bolesławia, które będą skierowane do lokalnej społeczności w celu podniesienia świadomości i zwrócenia uwagi na ogólnie pojmowaną ochronę przeciwpożarową. Uczestnikami tych pogadanek będą uczniowie szkół, społeczność lokalna oraz członkinie KGW. DZIAŁANIA Szkolenia i ćwiczenia z członkami MDP Pokaz pierwszej pomocy, prelekcje i warsztaty w czasie zajęć wakacyjnych organizowanych na terenie Gminy Bolesław Prelekcje i warsztaty dla KGW Pokaz pierwszej pomocy, prelekcje i warsztaty w przedszkolach i szkołach Pokaz pierwszej pomocy, prelekcje i warsztaty dla podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej w Bolesławiu GRUPA ODBIORCÓW Odbiorcami projektu będą obecni członkowie MDP, ich rodzice, a także społeczność lokalna, gdyż przeszkolenie obecnych i nowych członków MDP zwiększy świadomość, wszystkich odbiorców projektów poprzez propagowanie ochrony przeciwpożarowej i określonych zachowań w przypadku wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, co zapewni zwiększenie bezpieczeństwa całej społeczności lokalnej. Odbiorcami projektu w ramach prelekcji i pokazów będą dzieci przedszkolne, uczniowie szkół, uczestnicy imprez z terenu Gminy Bolesław, poprzez zwiększanie ich wiedzy na temat ogólnie pojmowanej ochrony przeciwpożarowej. Liczba osób objęta projektem - 300. REZULTATY I KORZYŚCI W ramach projektu zakładamy poprawę wyszkolenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - 10 osób, a także kolejnych, które wstąpią w jej szeregi w czasie trwania projektu. W całość projektu zaangażowanych zostanie 9 wolontariuszy - doświadczonych strażaków-ratowników z naszej jednostki, którzy posiadaną wiedzę przekażą młodym adeptom. Dla przeprowadzenia projektu konieczny jest zakup laptopa i drukarki, które pozwolą efektywnie wyszkolić drużynę MDP, a także da możliwość propagowania i prezentowania działań w zakresie bezpieczeństwa. Podczas pokazów i pogadanek dla lokalnej społeczności przy użyciu pozyskanego sprzętu zwiększy się wiedza lokalnej społeczności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, pomocy medycznej oraz podniesienie wrażliwości mieszkańców na pomoc bliźniemu w czasie zagrożeniu życia lub zdrowia drugiego człowieka. 17. Młodzi Duchem Wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Babiniec Termin realizacji projektu: 2017-08-01 do 2017-11-30 CELE Głównym celem naszego projektu "Młodzi duchem " jest promowanie zdrowego trybu życia wśród ludzi starszych , wskazanie poprzez nasze działania jak zadbać o zdrowie nie koniecznie pojawiając się w przychodni lekarskiej .Dobrem wspólnym będzie ukierunkowanie na rozwijanie aktywności wśród starszych mieszkańców miejscowości Klucze . Projekt nasz wskaże seniorom z naszej miejscowości jak dbać o siebie samego aby podnieść naszą sprawność zarówno fizyczną jak i psychiczną . Działania nasze będą szły w kierunku uświadomienia ludziom starszym jak ważny jest zdrowy tryb życia i jak wiele zależy od nas samych. DZIAŁANIA promocja projektu rekrutacja osób do projektu zajęcia z ćwiczeń rehabilitacyjnych trzy zajęcia warsztaty kulinarne - 1 warsztaty wycieczka po Pustyni Błędowskiej z kijami wycieczka integracyjna GRUPA ODBIORCÓW Odbiorcami projektu będą ludzie starsi powyżej 55 roku życia ,będą to osoby z miejscowości Klucze . W każdym działaniu weżmie udział min. 15 osób max. 40 osób REZULTATY I KORZYŚCI -podniesienie świadomości ludzi starszych o zdrowym trybie życia - ukierunkowanie swoich działań dla lepszego funkcjonowania organizmu fizycznego i psychicznego /każdy uczestnik projektu z indywidualnym podejście / -podniesienie świadomości na temat nadmiernego spożywania leków i suplementów diety. -integracja społeczna wśród osób starszych oraz dzieci -przekazanie wiadomości o zdrowym żywieniu dzieciom w trakcie zajęć kulinarnych. -pokazanie seniorom ,że można z pożytkiem dla swojego zdrowia spędzić wolny czas a nie tylko siedząc przed telewizorem jedząc niezdrowe przekąski. 18. Relacje zdrowosąsiedzkie Wnioskodawca: Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu Realizator: Rada Sołecka Międzygórza Termin realizacji projektu: 2017-06-15 do 2017-12-14 CELE Głównym celem projektu jest propagowanie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu oraz integracja mieszkańców. Ten cel zostałby osiągnięty poprzez zakup sprzętów sportowych oraz zorganizowanie zajęć dla mieszkańców. Planujemy zakupić sprzęt oraz zorganizować spotkania z profesjonalistami. Nasze działania chcemy przeprowadzić w terminie od 15.06.2017 - 14.12.2017 r. Celami szczegółowymi można nazwać animację czasu wolnego, organizację dobrej rozrywki, wyciągniecie społeczności z domów, zaangażowanie różnych grup społecznych. DZIAŁANIA Spotkania ze specjalistami Podwórkowy aerobic gry, zabawy, animacje, treningi sportowe - dla dzieci i młodzieży zakup sprzętów sportowych promocja oraz dokumentacja fotograficzna GRUPA ODBIORCÓW Odbiorcami projektu będzie zróżnicowana grupa mieszkańców Sołectwa Międzygórze: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Będą to osoby, które chętnie zagospodarują swój wolny czas, wykazują potrzebę integracji- łącznie około 100 osób. REZULTATY I KORZYŚCI Realizacja projektu sprawi, że mieszkańcy staną się bardziej zintegrowani, być może poprawią lub odbudują się relacje sąsiedzkie. Dzięki naszym działaniom wyciągniemy ludzi z domów zapewniając im świetną zabawę. Tworząc tym samym dobrą atmosferę pomiędzy nami. Myślimy, że umilimy czas mieszkańcom pozbawionym dostępu do różnorodnych w dzisiejszych czasach form spędzania wolnego czas oraz sportu. Zapewnienie mieszkańcom rozrywki oraz rozwijanie aktywności i rekreacji będzie największą korzyścią tego projektu. 19. Aktywni Podlipianie - każdy może zostać wędkarzem Wnioskodawca i realizator: Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjno-Wędkarskie "Podlipianie" Termin realizacji projektu: 2017-09-01 do 2017-12-15 CELE Uporządkowanie terenu wokół stawów i utrzymanie zieleni w stanie pozwalającym na uprawianie sportów, organizacji imprez. Uatrakcyjnienie i wyeksponowanie terenu o wysokich walorach środowiskowych - znajdujących się przy planowanej trasie rowowej VeloSkawa. Zaktywizowanie dzieci i młodzież, zachęcenie ich do wspólnego działania. (Damy im dobry przykład!!!) Budowanie szeroko rozumianej tolerancji, przeciwdziałanie szerzeniu patologii wśród społeczeństwa, w tym wśród dzieci i młodzieży oraz zaszczepienie idei zdrowej rywalizacji sportowej, w tym wypadku hobby wędkarskiego. Integracja międzypokoleniowa wraz z nabyciem wiedzy i zdobyciem nowych doświadczeń. DZIAŁANIA Przygotowanie terenu na imprezę "Zawody wędkarskie o puchar Prezesa" Przeprowadzenie akcji promocyjnej, zrekrutowanie uczestników. Przygotowanie imprezy "Zawody wędkarskie o puchar Prezesa" Nagrodzenie wygranych Porządkowanie i zagospodarowanie terenu przy stawach, na cele rekreacyjne GRUPA ODBIORCÓW 1) Członkowie stowarzyszenia i zawodnicy - grupa ponad 50 osób 2) Mieszkańcy Podlipia - grupa ponad 100 osób (ok. 10% mieszkańców) 3) Pasjonaci wędkarstwa spoza gminy - grupa ponad 20 osób 4) Turyści, imprezowicze i inni przypadkowi goście - ok. 20 osób REZULTATY I KORZYŚCI Aktywizacja społeczności lokalnej do wspólnego działania, spędzania wolnego czasu oraz inspiracji do organizowania nowych form aktywności fizycznej lub kultywowania lokalnych tradycji. Rezultatem będzie uporządkowany teren o pow. ok. 3ha w Podlipiu, utrzymany w dobrym stanie wodno-środowiskowym. Mieszkańcy Podlipia i sąsiedniego Krążku będą mieli możliwość do aktywnego, ciekawego spędzania wolnego czasu tj. ok. 1000 mieszkańców. Dzieci i młodzież będzie mogła "zarazić się" wędkarstwem lub uprawiać inne sporty. 20. Ze sztuką za pan brat Realizator: Nauczyciele Termin realizacji projektu: 2017-09-01 do 2017-11-30 CELE - rozwijanie umiejętności muzyczno - tanecznych 50 dzieci z przedszkola; - rozwijanie wśród 50 dzieci sfery psychomotorycznej poprzez poczucie rytmu, rozwój wyobraźni i kreatywnego myślenia; - integracja dzieci i rodziców z Przedszkola w Ryczówku oraz środowiska lokalnego; - uatrakcyjnienie występów artystycznych dzieci poprzez zakup strojów i kostiumów; - wzmocnienie znaczenia przedszkola w Ryczówku w środowisku lokalnym, a tym samym promowanie edukacji przedszkolnej. DZIAŁANIA Promocja i rekrutacja Zakup strojów na występy artystyczne Realizacja zajęć i występy dzieci: - udział w zajęciach muzyczno-tanecznych – kształtujących poczucie rytmu, słuch muzyczny, koordynację i płynności ruchów a także rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez metody aktywnego słuchania Beti Strauss oraz metodę Carla Orffa; - planujemy zorganizowanie andrzejkowej zabawy tanecznej z udziałem rodziców - celem jest przede wszystkim wzajemna integracja; - zorganizujemy występy artystyczne dla społeczności lokalnej z wykorzystaniem zakupionych strojów. GRUPA ODBIORCÓW Grupę docelową projektu stanowią dzieci uczęszczające do Przedszkola w Ryczówku w wieku od 2,5 do 6 lat, natomiast pośrednio cała społeczność lokalna. REZULTATY I KORZYŚCI Co zyskają dzieci dzięki realizacji projektu? - 50 dzieci rozwinie i rozbudzi swoje umiejętności muzyczno-taneczne - 50 dzieci rozwinie swoją sferę psychomotoryczną poprzez mowę, poczucie rytmu, rozwój wyobraźni i kreatywnego myślenia; - 50 dzieci bardziej zintegruje się z rodzicami i środowiskiem lokalnym • Co zyskają rodzice / opiekunowie dzięki realizacji projektu? - liczba rodziców/opiekunów, którzy wezmą udział w projekcie - co najmniej 50 - liczba działań w które zostaną zaangażowani rodzice/opiekunowie – 2 - integracja rodziców i nauczycieli które zaowocują większym zaangażowaniem w życie przedszkola • Co zyskają realizatorzy projektu? - wzmocnienie znaczenia przedszkola w Ryczówku w środowisku lokalnym; - promocja edukacji przedszkolnej, co zaowocuje w przyszłości jeszcze większą liczbą zgłoszeń dzieci do przedszkola.

Copyright by forumoswiatowe.com.pl 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone